Tør bulk

Tør bulk er fællesbetegnelsen for forskellige løsvarer som foderstoffer, korn og gødning til landbruget, vejsalt, træpiller og flis, der anvendes som bioenergi, samt grus, sten, granitskærver og sømaterialer, der anvendes i bygge- og anlægsbranchen.

ADP og vores samarbejdspartnere har foretaget betydelige investeringer i udstyr, infrastruktur og pakhuse, fordi effektivitet og kapacitet er væsentlige parametre ved håndtering af tør bulk. På Fredericia Havn rådes der blandt andet over seks portalkraner og fire mobilkraner.

Faciliteter til håndtering af tør bulk findes på Fredericia Havn, Nyborg Havn og Middelfart Havn. Der tilbydes både den nødvendige kajplads, stor vanddybde og erfaring i at håndtere store mængder gods på kort tid.

"Effektiv håndtering af tør bulk til/fra hele Danmark

Agribulk

Dansk landbrug benytter Fredericia Havn som logistisk knudepunkt. Der losses betydelige mængder foderstoffer fra Sydamerika, og der lastes korn fra de danske marker til oversøiske destinationer, hvor det anvendes til produktion af blandt andet øl.

På Fredericia Havn findes nogle af Danmarks største specialpakhuse med trykfaste sider til opbevaring af landbrugsprodukter, ligesom der er faciliteter til tørring af korn inden udskibning.

Faciliteterne til agribulk på Fredericia Havn håndteres via Fredericia Bulk Terminal og Jyllands-Terminalen og benyttes af DLG og Danish Agro.

Bioenergi

I Danmark anvendes stigende mængder af bioenergi. På Fredericia Havn håndteres træpiller og træflis via Fredericia Bulk Terminal og Jyllands-Terminalen.

Kapacitet, know how og velegnede lagerfaciliteter karakteriserer havnens håndtering af bioenergi, og på havnen findes flere anlæg til opsækning af træpiller.

Træpiller og træflis distribueres til hele Danmark via Fredericia Havn til både varmeværker og private forbrugere.

Vejsalt

Fra Fredericia Havn distribueres vejsalt til hele Region Syddanmark. To af Danmarks førende virksomheder inden for vejsalt GC Rieber og Azelis har lager på Fredericia Havn.

Import af vejsalt kommer fra både nære og fjerne markeder, og med en vanddybde på 15 m kan selv meget store skibe anløbe Fredericia Havn.

Bygge og anlaeg

De store åbne arealer på Nyborg Havn egner sig specielt godt til håndtering af råmaterialer til f.eks. bygge- og anlægsindustrien. Nyborg Havn har været omdrejningspunkt for store mængder af sømaterialer, granitskærver samt sten sand og grus.