Flydende bulk

Flydende bulk er et centralt forretningsområde for ADP. Der findes tankanlæg til flydende produkter på havnene i Fredericia og Nyborg.

Fredericia Havn er center for udskibningen af den danske råolie fra Nordsøen. Råolien pumpes i DONG Energys olieledning fra olieplatformene i Nordsøen til tankanlæg ved Shells raffinaderi i Fredericia. Omkring en tredjedel af råolien forarbejdes på raffinaderiet. Resten udskibes på vegne af bl.a. DONG Energy og Dansk Undergrundskonsortium DUC til andre raffinaderier verden over. Fredericia Havn er valgt pga. en vanddybde på 15 m og anløbsforhold som blandt andet omfatter, at havnen er isfri.

På Fredericia Havn håndteres også raffinerede olie- og benzinprodukter. På havnen findes Samtanks tankanlæg, hvorfra der distribueres olie og benzin til hele Region Syddanmark. Samtank er ejet af OK og Uno-X. Shell-Raffinaderiet i Fredericia er forbundet til Fredericia Havn via rørledninger.

På Fredericia Havn importeres også flydende gødning og foderfedt til landbruget via Dan Gødnings tankanlæg. Yara Chemicals har tankanlæg på havnen til import af flydende CO2, som blandt andet anvendes i fødevareindustrien.